Arbejdet foregår altid under skolens ansvar.
 
 
-         indkaldes til møder foregår altid i samarbejde med skolen repræsenteret ved klasselærer og klassepædagog
 
-         hvis klasseforældrerådet tager referat af forældremøder, så husk - at referatet skal vises og udsendes gennem klasselærer og klassepædagog
 
-         som ordstyrer på forældremøder skal alle have lov til at komme til orde